Feite

OORSPRONG SMAUTBULEN

 

* De naam “Smautbulen”

 

De naam vindt zijn oorsprong in het boerenverleden van het dorp. Een van de levensbehoeften van de mens is het eten van vet (voedsel). Gelet op de toenmalige armoede werd er maar een varken per jaar geslacht, hetgeen te weinig was om in de vetvoorziening van de mens te voorzien. Margarine bestond nog niet en de eigen roomboter was te duur om zelf te gebruiken en werd dus naar de markt gebracht en geruild tegen andere levensmiddelen (koffie e.d.)

 

Om de vetvoorziening toch op peil te brengen werd op de velden koolzaad verbouwd, dat later na de oogst tot olie (smaut) werd geslagen in zgn. oliemolens. Een van de molens waar Einighausenaren gebruik van maakten was de oliemolen in Holtum – Born. De aldus verkregen olie werd in kruiken gedaan, welke door de mensen zelf werden meegebracht. In deze kruiken schijnt de oorsprong te liggen van de naam Smaut(kroeken)bulen van Einighausen.

 

Alom werd nl. beweerd dat de Einighausenaren het niet zo nauw namen bij het afhalen van hun olie. In plaats van hun eigen veelal kleinere kruiken zouden zij steeds de grootste kruiken vol olie mee naar huis hebben genomen.


* Oorsprong van de Vereiniging

 

Aan het eind van de veertiger jaren, hebben enige buurtbewoners van de Buurt Hei in café Stans het besluit genomen om een carnavalsoptocht te organiseren met de buurtbewoners. Niet wetende dat zij aan de wieg hebben gestaan van een van de oudste carnavalsverenigingen in de gemeente Sittard-Geleen.

In het eerste jaar – 1947 – organiseerde de buurt een optocht voor de buurtbewoners, welke in de latere jaren uitgroeide tot enige optochten, waaraan door de hele gemeenschap werd deelgenomen, al was het in begin veelal aarzelend.

 

In 1953 werd de tijd rijp geacht, om te komen tot opheffing van de buurtcarnavalsvereniging en over te gaan tot een carnavalsvereniging voor het hele dorp.

 

De eerste Vorst van deze alles overkoepelende vereniging werd Willem Wetzels, die door de watersnoodramp dat jaar alle plannen een jaar moest opschuiven. Een jaar later kreeg Einighausen zijn eerste Dorpsprins in de persoon van Lei Jetten.

 

De nieuwe vereniging besloot in dat jaar ook, als oprichtingsdatum te keizen 1 februari 1948, waardoor ook de jaren dat de buurt Hei had gepioneerd als verenigingsjaren werd meegenomen.