ÈNS EINE SMAUTBUUL, ALTIED EINE SMAUTBUUL!

C.V. de smautbulen

De vastelaovesvereiniging van en veur

EINEKOEZE


C.V. de Smautbulen

Welkom oppe website van C.V. de Smautbulen.
De vastelaovesvereiniging van en veur Einekoeze. 
De raod van ellef mit de blauw jèskes

Social Media

Klik op de buttons hiej beneeje veur ozze Facebook & Instagrampagina
mit de lètste foto’s en info van en euver de Smautbulen!

Ouch kènt geer terrech op ozze Youtube pagina.

Geer sjtèlle veer aan uch veur!

De naam Smautbulen

Om vruiger in de tied van armoede woo de vèrkes nog duur waare, de vetveurziening toch op piel te kènne hawte, werd d’r koolzoad verboewd oppe velje. Welke later nao de oogst pès olie (of baeter gezach) “Smaut” werd gesjlaage in spèsjaale oliemeules. 

Ein van dees meules woo de Einekoezeneere gebroek van maakte waar de oliemeule in Holtum (Bor). De olie werd in kroeke gedaon welke de luuj zelf mit brachte.

Hiej sjient de oorsjprong te lègke van de naam Smaut(kroeken)bulen van Einekoeze. Alom werd d’r namelik gezag en geroupe det de luuj van Einekoeze ’t neet zo nauw naame mit ’t aafhaole van de olie. 

in plaats van de sjtandaard kroeke, zouwe de luuj van Einekoeze sjteeds grotere kroeke mit olie mit heivesj höbbe genomme.

Greutsj op al òs generaasies

Hoogheeje

Bekiek ze allemaol in òs Prinsegallerie!

Ein spésjaal plekske

Es vereiniging mit ein rieke historie van bienao meer dan 7×11 jaor zeen d’r heel get luuj welke belangriek veur òs zeen, luuj welke de vereiniging mit veuroet höbbe getròkke, luuj welke ummer veur de vereiniging klaor sjtaon en luuj welke veur ummer in òs Smautbulenhart gesjlaote zeen.

Ens eine Smautbuul, altied eine Smautbuul.

 

 

Vorse
Vors Willem 1953 – 1955 (Willem Wetzels)
Vors Louis 1955 – 1990 (Louis Heylighen)
Vors Jo 1990 – 2006 (Jo Notermans)
Vors Bert 2006 – 2018 (Bert Vergossen)
Vors Arno 2019 – 2022 (Arno Limpens)

Eere Leeje
Ere Vors Louis Heylighen (†)
Frans Sanders (†)
Mart Stultiens (†)
Ere Vors Jo Notermans
Ere Adjudant Hub Leurs

De Zilvere Nóndedju
Jef Jetten (2008)
De Klowne (2009),
Peter en Jeanne Wijnen (2010)
Trees en Lei (CAE) (2012),
Te Laat Begoosj (2014)
Hub Leurs (2015),
Jeugdfanfare Concordia (2016)
Cabecas de Porco (2017)
Jo Notermans (2018)
Fanfare Concordia (2019)
Jos en Francien Paumen (2020)
Bart Erren (2023)

 

Veer tèlle aaf...!

Weite wie ’t vruiger waar?
Bekiek dan hiej òs verzameling in ’t

ARCHIEF

Dank aan alle privè archievaarisse veur ’t deile!

En toen waar de gesjiedenis gesjreeve…


Aan ’t eindj van de veertiger jaore, höbbe buurtbewoners van 

de buurt Hei in kaffee Stans ’t besjloet genomme om ein 

buurtvastelaovesoptoch te hawte mit alle luuj oet de buurt. 

Neet weitende det zie aan de weeg gesjtaon höbbe van ein van de awste vastelaovesvereiniginge in gemeinte Zitterd-Gelaen.


In ’t eesjte jaor – 1947 – organiseerde de buurt eine optoch veur de buurtbewoners, welke in de latere jaore oetgreujde pès de einige optoch woo de ganse gemeinsjap aan deil nömde.
Al waar ’t in t begin de kat oet de boum kieke veur de gemeinsjap.

In – 1953 – werd de tied riep geach, om te komme pès de opheffing van de buurtvastelaovesvereiniging en euver gaon pes dè vastelaoves-vereiniging veur gans Einekoeze en veur ’t ganse dörp.

De eesjte Vors van dees alles euverkoepelende vereiniging waar Willem Wetzels, dae door de watersjnoodramp det jaor alle planne ein jaor moosj opsjuuve

EIn jaor later kreeg Einekoeze ziene eesjte Dörpsprins in de persoon van Lei Jetten.

De nuuj vereiniging besjloot in det jaor ouch de oprichtingsdatum te keeze van 1 fibberwaarie 1948, waodoor ouch de jaore det de “buurt Hei” es vereinigingsjaore werde mit genomme.
AUWT PAPIER SJPONSOR


WEBSITE SJPONSOR

CONTACT GEGAEVES

C.V. De Smautbulen
Secretariaat
Kerkhofweg 23
6142 BP, Einighausen

secretaris@smautbulen.net